Κατεδαφίσεις

Επανέρχονται στο θέμα των κατεδαφίσεων οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης

Επανέρχονται στο θέμα των κατεδαφίσεων οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης

Με επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, προτείνουν την σύσταση ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει το θέμα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ