Παρουσίαση Πρακτικών

Παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου της Πεδιάδας

Παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου της Πεδιάδας

Την Κυριακή 12 Ιουλίου