Πέρδικες

Εμπλουτίζει τους βιοτόπους με πέρδικες ο Κυνηγετικός Τυμπακίου!

Εμπλουτίζει τους βιοτόπους με πέρδικες ο Κυνηγετικός Τυμπακίου!

τοποθετήθηκαν στον κλώβο ανάπτυξης τού Συλλόγου και στους κλωβούς προσαρμογής...