Τζιάκομο Τροβάτο

Μικρή η κίνηση στις κρατήσεις Airbnb στην Κρήτη

Μικρή η κίνηση στις κρατήσεις Airbnb στην Κρήτη

Πριν από την πανδημία, το 80% των κρατήσεων γινόταν από ξένους επισκέπτες, τώρα γίνεται αποκλειστικά από Έλληνες