Από τη θλιβερή πραγματικότητα, στη ζωή

Από τη θλιβερή πραγματικότητα, στη ζωή

"Δυνητικά, είμαστε όλοι δωρητές αλλά και λήπτες"

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ