Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική εναπόθεση απορριμμάτων στον νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική εναπόθεση απορριμμάτων στον νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

"Σήμερα ξεκινάει την λειτουργία της μια μεγάλη υποδομή που άπτεται της διαχείρισης του περιβάλλοντος και είναι ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα διαχείρισης των απορριμμάτων."