Χρήστος Γεωργίου

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις και η «Ιεραρχία των αναγκών» του Maslow

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις και η «Ιεραρχία των αναγκών» του Maslow

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιεραρχία του Maslow ως αναλογία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της οικογενειακής επιχείρησης.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ