Παλαίκαστρο

Σητεία: Σύμβαση για τη βελτίωση της πρόσβασης στην κοινότητα Παλαικάστρου

Σητεία: Σύμβαση για τη βελτίωση της πρόσβασης στην κοινότητα Παλαικάστρου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνική Δαπάνη.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ