Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή

Έξι νέες λυόμενες αίθουσες στο 60ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Έξι νέες λυόμενες αίθουσες στο 60ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Για την Υποχρεωτική Δίχρονη Προσχολική Αγωγή

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ