Συμβολή

Ο κόσμος της μόδας στην μάχη κατά του COVID-19

Ο κόσμος της μόδας στην μάχη κατά του COVID-19

Μεγάλοι οίκοι συνεισφέρουν με την κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού