Νεώρια Χανιά

Πρόταση για χρηστική επαναλειτουργία των ιστορικών νεωρίων στο ενετικό λιμάνι των Χανίων

Πρόταση για χρηστική επαναλειτουργία των ιστορικών νεωρίων στο ενετικό λιμάνι των Χανίων

Τα Χανιά «πυλώνας» του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης